Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Kúpna zmluva č. 022/2011/OÚ/KZ
 2. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Číslozmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 3. Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 5. Projekt"Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Osadné
 6. Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Osadné"
  Zmluva o dielo
 7. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 8. Kúpná zmluva
  kúpa pozemku
 9. ZMLUVY ROK 2017
 10. Zmluva o dielo č. 1/2017
  Ekonomická a finančná analýza-Karpatské koľajky
 11. Zmluva o dielo 2/2017
  Projektová dokumentácia II.-Karpatské koľajky
 12. ZMLUVY ROK 2019
 13. Dohoda číslo: 19/35/054/22 o poskytnutí finančného príspevku
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
 14. Dohoda č. 19/35/50J/9 o poskytnutí príspevku
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
 15. Zmluva o úvere č. 41/007/19-Municipálny úver-Univerzál
  Prima banka Slovensko, a.s.
 16. Mandátna zmluva
  DOLMI Slovakia, s.r.o.
 17. ZMLUVY ROK 2020
 18. Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
  FURA, s.r.o. ROZHANOVCE
 19. Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladnania s odpadmi z obalov
  NATUR PACK, a.s. Bratislava
 20. ZMLUVY ROK 2021
 21. Zmluva o dielo 1/2021
  Turistické informačné centrum
 22. Zmluva o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie
  INNOVIS,s.r.o. Košice
 23. Zmluva na vykonanie stavebného dozoru
  Ing. Ján Smetanka
 24. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021
  Turistické informačné centrum
 25. Kúpna zmluva a licenčná zmluva
  ANTIK Telekom, s.r.o.
 26. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021
  Turistické informačné centrum
 27. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a licenčnej zmluve
  ANTIK Telecom, s.r.o.
 28. Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A) č. 62/001/21
  Prima banka Slovensko, a.s.
 29. ZMLUVY ROK 2022
 30. Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve a licenčnej zmluve
  ANTIK Telecom, s.r.o.
 31. ZMLUVY ROK 2023
 32. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 33. Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
  FÚRA,s.r.o.
 34. Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
  NATUR-PACK, a.s. Bratislava
 35. Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
  DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS