Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Kúpna zmluva č. 022/2011/OÚ/KZ
 2. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Číslozmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 3. Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 5. Projekt"Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Osadné
 6. Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Osadné"
  Zmluva o dielo
 7. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0299/131
 8. Kúpná zmluva
  kúpa pozemku
 9. ZMLUVY ROK 2017
 10. Zmluva o dielo č. 1/2017
  Ekonomická a finančná analýza-Karpatské koľajky
 11. Zmluva o dielo 2/2017
  Projektová dokumentácia II.-Karpatské koľajky
 12. ZMLUVY ROK 2019
 13. Dohoda číslo: 19/35/054/22 o poskytnutí finančného príspevku
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
 14. Dohoda č. 19/35/50J/9 o poskytnutí príspevku
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
 15. Zmluva o úvere č. 41/007/19-Municipálny úver-Univerzál
  Prima banka Slovensko, a.s.
 16. Mandátna zmluva
  DOLMI Slovakia, s.r.o.