Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.osadne.ocu.sk spravuje Obec Osadné a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Osadné
č. 100
067 34 Nižná Jablonka

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Snina
Region: Zemplín
Počet obyvateľov: 195
Area: 2652 ha
Prvá zmienka: in the 1639

 Všeobecné informácie: obec.osadne@azet.sk
Podateľňa: obec.osadne@azet.sk
Starosta: Mgr. Róbert Mikuláško: obec.osadne@azet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.osadne@azet.sk

Kompetencie:
Obec Osadné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Osadné je zriadený na Mestskom úrade v Prešove.

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk