Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Profil verejného obstarávateľa

 1. Oznámenie o vyhodnotení ponúk
  "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Osadné"
 2. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
  Verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác"Turisticko-informačné centrum"
 3. Špecifikácia
  Verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác"Turisticko-informačné centrum"
 4. Súhlas dotknutej osoby
  Verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác"Turisticko-informačné centrum"
 5. Výzva na predloženie ponuky
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 6. Špecifikácia
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 7. Súhlas dotknutej osoby
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 8. Návrh zmluvy o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 9. Výzva na predloženie ponuky 2
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 10. Špecifikácia 2
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 11. Súhlas dotknutej osoby 2
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 12. Výzva na predkladanie ponúk
  "Turistické informačné centrum"
 13. Projektová dokumentácia
  Turistické informačné centrum
 14. Technická správa
  Turistické informačné centrum
 15. Technická správa zdravotechnika
  Turistické informačné centrum
 16. Statický posudok
  Turistické informačné centrum
 17. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
  Turistické informačné centrum
 18. Technicko - Geodetická dokumentácia
  Turistické informačné centrum
 19. Výkaz výmer
  Turistické informačné centrum
 20. Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérii
  Turistické informačné centrum
 21. Príloha č. 2 - Prehlásenie uchádzača o poskytnutí osobných údajov
  Turistické informačné centrum
 22. Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača
  Turistické informačné centrum
 23. Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača
  Turistické informačné centrum
 24. Návrh zmluvy o dielo
  Turistické informačné centrum
 25. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
  "Stavebný dozor" na realizáciu stavby "Stavebné práce - Turistické informačné centrum Osadné"
 26. Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie
  Stavebný dozor-Turistické informačné centrum
 27. Príloha č. 2 - Súhlas dotknutej osoby
  Stavebný dozor-Turistické informačné centrum
 28. Príloha č. 3 - Formulár k trhovým konzultáciam
  Stavebný dozor-Turistické informačné centrum
 29. VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
  "Systém bike sharing s dvoma stanoviskami"
 30. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
  "Systém bike sharing s dvoma stanoviskami"
 31. Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie
  "Systém bike sharing s dvoma stanoviskami"
 32. Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie
  "Systém bike sharing s dvoma stanoviskami"