Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Profil verejného obstarávateľa

 1. Oznámenie o vyhodnotení ponúk
  "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Osadné"
 2. Výzva na predloženie ponuky
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 3. Špecifikácia
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 4. Súhlas dotknutej osoby
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 5. Návrh zmluvy o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 6. Výzva na predloženie ponuky 2
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 7. Špecifikácia 2
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 8. Súhlas dotknutej osoby 2
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 9. Výzva na predkladanie ponúk
  "Turistické informačné centrum"
 10. Projektová dokumentácia
  Turistické informačné centrum
 11. Technická správa
  Turistické informačné centrum
 12. Technická správa zdravotechnika
  Turistické informačné centrum
 13. Statický posudok
  Turistické informačné centrum
 14. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
  Turistické informačné centrum
 15. Technicko - Geodetická dokumentácia
  Turistické informačné centrum
 16. Výkaz výmer
  Turistické informačné centrum
 17. Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérii
  Turistické informačné centrum
 18. Príloha č. 2 - Prehlásenie uchádzača o poskytnutí osobných údajov
  Turistické informačné centrum
 19. Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača
  Turistické informačné centrum
 20. Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača
  Turistické informačné centrum
 21. Návrh zmluvy o dielo
  Turistické informačné centrum
 22. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
  "Stavebný dozor" na realizáciu stavby "Stavebné práce - Turistické informačné centrum Osadné"
 23. Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie
  Stavebný dozor-Turistické informačné centrum
 24. Príloha č. 2 - Súhlas dotknutej osoby
  Stavebný dozor-Turistické informačné centrum
 25. Príloha č. 3 - Formulár k trhovým konzultáciam
  Stavebný dozor-Turistické informačné centrum