Kontakt:

Obec Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka

tel/fax: 057 / 779 81 24
e-mail: 
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

IČO: 00323357

banka: VÚB, a.s. Snina
č. ú. 28427532/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Profil verejného obstarávateľa

 1. Oznámenie o vyhodnotení ponúk
  "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Osadné"
 2. Výzva na predloženie ponuky
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 3. Špecifikácia
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 4. Súhlas dotknutej osoby
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"
 5. Návrh zmluvy o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie
  Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Osadné-Udava"